הנחיות הסגר בחגים

כל הפרטים וההנחיות לגבי הגל השני של הסגר בחגי תשרי


מה מותר מעבר ל-500 מטרים

הגבלת תנועה בחגים

מתווה התפילות בחגים