שמרטפיות לילדי עובדים חיוניים

העירייה מפעילה שמרטפיות לילדים שהוריהם הם חלק מצוותי החינוך המיוחד או צוותי מערכת הבריאות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמרכז לשלטון מקומי


עיריית מעלה אדומים היא הרשות הראשונה בארץ שפתחה שמרטפיות לילדי העובדים החיוניים במערכת הבריאות ובצוותי ההוראה בחינוך המיוחד.

העירייה, מבלי להמתין להנחיות הרשויות הארציות, פתחה את השמרטפיות מיד אחרי ראש השנה, וכעת פועלים בעיר שלושה גני ילדים ובהם ילדים של עובדים חיוניים המועסקים במערכת הבריאות ובמוסדות של חינוך מיוחד.

לאחר כיפור יצאה הנחייה של המרכז לשלטון מקומי, ובה חודדו הדגשים להפעלת השמרטפיות.

ילדי צוותי חינוך מיוחד

השמרטפיות מיועדות לילדים שהוריהם עובדים בחינוך המיוחד, והן יפעלו עבור ילדים בגילאי 3 עד 12.

הילדים של צוותי החינוך המיוחד יהיו בשמרטפיות שיופעלו בצוותי העירייה, כאשר משרד החינוך אחראי על העברת הצרכים, פרטי הילדים והתכנים שיועברו בשמרטפיות. בכל שמרטפייה יהיו עד עשרה ילדים ואנשי צוות, לפי הרכב של שמונה ילדים ושני אנשי צוות.

בתחילת כל יום לימודים יעביר ההורה הצהרת בריאות, כאשר ילדים עד כיתה ב' פטורים מעטיית מסכה במהלך זמן הפעילות, ילדים עד כיתה ג' פטורים ממסכה רק בפעילות המתקיימת בתוך המבנה וילדים בכיתה ד' ומעלה חייבים לעטות מסכה כל זמן הפעילות.

הפעילות תתקיים לילדים בקבוצות קבועות, ללא מעבר בין הקבוצות, כולל אי אפשרות למעבר של אנשי צוות.

הורים העובדים במקומות עבודה חיוניים בצוותי חינוך מיוחד יכולים לפנות דרך מחלקת גני הילדים בעירייה בטלפון 5418842.

ילדי צוותי מערכת הבריאות

השמרטפיות לילדי צוותי מערכת הבריאות יפעלו בין השעות 7:00-16:00, הן מיועדות לילדים בגילאי 3-12 ויופעלו באמצעות זכיין של המדינה, אשר גייס צוותים ויהיה אחראי גם לתכנים וגם על ציוד לפעילויות. את המיקום הקצתה העירייה, והיא גם אחראית לפתיחתו וסגירתו וכמובן, לניקיונו בסוף כל יום פעילות. בכל קבוצה יהיו עשרה משתתפים לכל היותר, כאשר שמונה הם ילדים ושניים הם אנשי צוות. תקופת ההפעלה של השמרטפיות תימשך כל עוד מערכת החינוך סגורה.

חשוב לציין כי משרד הבריאות אחראי על מיפוי הילדים בהתאם לעיסוק הוריהם במערכת הבריאות והעברת הרשימות, כאשר במשרד הבריאות מדגישים כי לעירייה אין סמכות לקבל ילדים מפניות פרטניות אל הרשות.

הורים שעובדים במקומות עבודה חיוניים מסוג צוותי רפואה ומערכת החינוך המיוחד ואשר יש להם שאלות, מוזמנים לפנות לחמ"ל משרד הבריאות בטלפון 073-3937882.