מבני ציון באהבה

ראש העיר בני כשריאל קיבל השבוע צ'קים מארגון "בני ציון" כתרומות על סך 185,000 דולר לבניית מקווה, להרחבת מועדון יובלים לאזרחים ותיקים ולמשפחות בעבור חגי תשרי. תרומה זו היא רק חלק התרומה הכוללת שגייס כשריאל להרחבת מועדון יובלים הנאמדת בכ- 250,000 דולרים. כשר


ראש העיר, בני כשריאל, קיבל השבוע לידיו שני צ'קים מארגון "בני ציון" בארה"ב, תרומות שהוא גייס מהארגון בעבור הרחבת מועדון יובלים לאזרחים ותיקים, לבניית מקווה ולמשפחות בעבור חגי תשרי. 

הצ'קים שהתקבלו הם רק חלק מהתרומה הכוללת שגייס כשריאל מהארגון כאשר בהמשך תתקבל חלקה הנוסף של התרומה הכוללת להרחבת מועדון יובלים הנאמד בכ- 250,000 דולר וכן חלקה הנוסף של התרומה למקווה הנאמד ב-50,000 דולר נוספים.

ארגון "בני ציון "הוא אחד הארגונים היהודיים הוותיקים בארה"ב. נוסד בשנת 1908 במטרה להתמקד בצרכים ההומניטאריים של העולם היהודי, עם דגש על עזרה לישראל ולמהגרים החדשים באמריקה . במהלך השנים האחרונות תרם הארגון מיליוני שקלים בעבור מעלה אדומים מהם נבנתה הספרייה העירונית השלום ע"ש "בני ציון", הקונסרבטוריון העירוני על שם  ג'ורג' ו. שיפר-בית הספר למוזיקה הצמוד לספרייה , היכל התרבות העירוני וכן תרומות שסייעו ברכישת עשרות מחשבים לבתי הספר ברחבי העיר, בניית בית כנסת, בניית מעון יום, מצפה כוכבים וסיוע ברכישת מני מזון לחגים לעשרות משפחות נזקקות. מל פרנס ז"ל, מנכ"ל ארגון "בני ציון" וג'ק גרינשפן ז"ל מנכ"ל הארגון לשעבר היו ידידים אישיים של רוה"ע. בעת כהונתו של פרנס כמנכ"ל ארגון "בני ציון" בארה"ב, התרים פרנס מיליוני שקלים בעבור מעלה אדומים שסייעו בבניית מוסדיות התרבות ,רכישת עשרות מחשבים לבתי הספר ברחבי העיר, בניית בית כנסת, בניית מעון יום, מצפה כוכבים וסיוע ברכישת מני מזון לחגים לעשרות משפחות נזקקות.

בני ציון תרמו רק  לאחרונה סכום של 80,000$ לטובת ייצוג להקת המחול והסימפונית לחגיגות 70 שנה למדינת ישראל בארה"ב.

ראש העיר, בני כשריאל, אומר כי ארגון "בני ציון" בראשותה של המנכ"ל שריל בריל, מסייעים רבות למעלה אדומים ומצליחים לעזור למרות הקשיים ומלווים אותנו לאורך השנים בכל הפרויקטים החשובים והמשמעותיים שהם העוגנים התרבותיים והחינוכיים שלנו. קשרי ידידות עם הארגון חשובים ומסייעים בחיזוק העיר והתפתחותה ובחיזוק מעמדה המדיני . כשריאל הודה להנהלת ארגון " בני ציון" בני יורק ושוחח עמם על המשך חיזוק הקשר ההדוק והפורה והמשך התמיכה והתרומה של הארגון לפרויקטים בעיר.

מבני ציון באהבה