תקנות סגירת מרפסות וסככות צל בחצרות

לידיעת הציבור! בתאריך 28.8.2018 תכנית 420/11 קיבלה תוקף בפועל


במסגרת תכנית זו ניתן לסגור מרפסות וסככות צל בחצרות בסגירה אקלימית בחומרים קלים כדוגמת זכוכית ואלומיניום,  בהתאם להוראות התכנית.

  • סגירת מרפסת – תותר סגירת מרפסת הצמודה לחדר המגורים, בשטח של עד 15 מ"ר, בחומרים קלים ובקירוי קל כדוגמת פנל מתכת מבודד או זכוכית.
  • סגירת סככות צל בחצרות – תותר סגירת חלק מחצר פרטית הצמודה לחדר המגורים, בשטח של עד 15 מ"ר, בחומרים קלים ובקירוי קל כדוגמת פנל מתכת מבודד, זכוכית או גג רעפים חד שיפועי, כאשר המרחק מגדר החצר הפונה לשטח ציבורי או משותף לא יקטן מ- 2 מ' ברוטו.
  • מסגרת קורת בטון או אבן קיימת במרפסות/חצרות – יינתן היתר לסגירה, כמפורט לעיל, במסגרת הקורה הקיימת בלבד ועד 15 מ"ר. הקירוי הקל יוסתר מאחורי הקורה הקיימת.

על מנת לקבל היתר בניה יש להגיש תכנית (הרמוניקה) ערוכה ע"י מהנדס/אדריכל/הנדסאי, כולל חתימות שכנים ותמונות, לדיון בועדה.

לצפייה בהוראות ומסמכי התכנית לחצו כאן

להלן מספר דוגמאות (להמחשה בלבד):

דוגמא לסגירה אקלימית של גגון רעפים בחצר

דוגמא לסגירה אקלימית במרפסת עם קירוי פנלית

דוגמא לקירוי בזכוכית