אושר פה אחד תקציב 2021

מועצת העיר אישרה פה אחד את תקציב העירייה לשנת 2021


מועצת העיר אישרה פה אחד את תקציב העיריה לשנת 2021. על סדר יומה של מועצת העיר עמד להצבעה, אישור התקציב הרגיל, אישור תקציב הפיתוח. קודם להכנת בסיס התקציב התקיימו פגישות עבודה רבות וממושכות  עם מנהלי אגפי העיריה השותפים לעשייה העירונית, על מנת לעמוד על הצרכים והדרישות המקצועיות.

על הכנת התקציב עמלו ושקדו זמן רב באינטנסיביות: מנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, גזבר העיריה, מוטי ברשישת, סגן ומ"מ ראש העיר, גיא יפרח, המחזיק בתיק הכספים, וראש העיר, בני כשריאל.

ראש העיר וחברי מועצת העיר. מאשרים תקציב

טרם ישיבת המועצה ועדת הכספים דנה ממושכות בכל פרטי התקציב ואישרה את הצעת התקציב על כל סעיפיו, כפי שהובא לאישור מועצת העיר. התקציב משקף את המדיניות העירונית, היעדים ותכניות העבודה. מעלה אדומים ממשיכה להתפתח ולשגשג, והתקציב מבטא את הצמיחה העירונית וההשקעה הרבה הנעשית בכל תחומי החיים ולרווחת התושבים.

התקציב הרגיל עומד על 332,619,000 ש"ח, תקציב הפיתוח עומד על 20,188,000 ש"ח. התקציב כולל את המשך פיתוחה הפיזי של העיר, לצד הרחבה והעמקה של העשייה החינוכית, התרבותית והחברתית.

תקציב החינוך ממשיך להיות הגבוה ביותר ועומד על 107.8 מיליון ש"ח, המהווה כ-32.4% מסך התקציב. בתוספת החינוך הבלתי פורמאלי (ספרייה, נוער וספורט) התקציב מסתכם לכ-114.66 מיליון ₪, ויחד עם פעולות חינוך הבלתי פורמלי מהווה כ-34.5% מתקציב העירייה.

חברי מועצת העיר. ישבו בחדרים נפרדים

סגן ומ"מ ראש העיר, גיא יפרח, מחזיק תיק הכספים, אומר כי "מאז שאני מחזיק את תיק הכספים בעירייה זוהי אחת מהצעות התקציב המאתגרות ביותר שהכנו. התקציב הזה יביא עמו הרבה מאוד בשורות לצד המשך ההשקעה המאסיבית בתחום החינוך, שממשיך להיות הנושא שמקבל את רוב תקציב העירייה. בין הבשורות: רפורמה ברישוי עסקים, דיגיטציה בשירותי העירייה, הקמת ספורטק עירוני, הרחבת הקאנטרי קלאב ועוד".

ראש העיר, בני כשריאל, אומר כי "התקציב שלנו מסמן את מטרות העירייה ואת האתגרים שעומדים בפנינו, כאשר המרכזיים שבהם הם התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ומעבר למערך עבודה ולמידה דיגיטלי לצד המשך העבודה הסדירה, קידום מערכת החינוך העירונית, פיתוח העיר. בשנה הקרובה נמשיך להשקיע במשאב היקר ביותר שלנו דור העתיד, ילדי מעלה אדומים, ובחינוכם והובלתם למצוינות ערכית ולימודים, נמשיך לקדם פרויקטים תחבורתיים, כלכליים, תיירותיים ומסחריים, נמשיך לפתח את אזור התעשייה שלנו שנמצא בפני תנופת התפתחות חסרת תקדים ונפעל להגשמת חזוננו המדיני, הלאומי והאזרחי לסלילת כביש מרקם החיים והחלת הריבונות על העיר. בע"ה נמשיך לפעול, יחד, בשיתוף פעולה, עבור העיר שלנו ועבור התושבים ולרווחתם".