הנחיות לחג פורים

הנחיות משרד הבריאות לימי חג הפורים, כולל בתי כנסת, אירועים, סעודות פורים


הנחיות פורים בצל הקורונה

הגבלת התקהלויות

איסור קיום אירועים ומסיבות

סגר לילה

הגבלות בבתי הכנסת