בנייה ירוקה

מעלה אדומים בדרך להיות העיר הראשונה מעבר לקו הירוק שבונה בבנייה ירוקה


מעלה אדומים שואפת להפוך לעיר הראשונה מעבר לקו הירוק שמקימה מן היסוד שכונה בת 800 יחידות דיור בתקן בנייה ירוקה. בכך מצטרפת מעלה אדומים להחלטת פורום 15 הערים הגדולות.

כעת, מעלה אדומים בצעד ראשון להפוך לעיר הראשונה מעבר לקו הירוק שבונה בבנייה ירוקה, כך שכל בנייה שתוגש לאישור הוועדה לתכנון ולבנייה תהיה מחויבת לכלול עקרונות של בנייה ירוקה. גם בניין העירייה יהפוך לירוק.

הבנייה על פי תקן ירוק תהיה במגוון היבטים, בהם: אופן העמדת המבנה בהתאם לזריחה ושקיעה, הצללות, בידוד מעטפת המבנים, שימור אנרגיה, תאורה טבעית, אוורור טבעי, ניהול מים, מחזור, פינוי וטיפול בפסולת, אקוסטיקה, תאורה, ניהול אנרגיה ועוד.

בישראל 2021 לא קיימים מנגנונים ממשלתיים המחייבים ליישום עקרונות של בנייה ירוקה. אומנם קיים התקן ישראלי לבנייה ירוקה, אך הוא תקן וולנטרי לא מחייב. היעדר מדיניות סדורה בנושא הוביל למצב בו עיריות מפורום 15 הערים הגדולות החלו לפעול עצמאית ובנפרד ליצירת מדיניות עירונית בתחום, מה שבא לידי ביטוי בעיקר באמצעות הנחיות לתוכניות תב"ע ולהוצאת היתרי בנייה.

ההחלטה שהעביר ראש העיר, בני כשריאל, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה קובעת כי הוועדה המקומית ומהנדס העיר, בבואם לתת היתרי בנייה, יכולים להנחות מימוש התקנים לבנייה ירוקה, במלואם או חלקים נבחרים מתוכם לפי העניין ובהתאמה לעיר ולמאפייני הבינוי והאוכלוסייה.

כמו כן, כל פרויקט חדש למגורים או פרויקט להתחדשות עירונית יידרש לעמידה בתקן הישראלי 5281 המעודכן.

ראש העיר, בני כשריאל,  אומר כי "כל פרויקט חדש למגורים או מבנה מסחרי יידרש לעמידה בתקן הירוק. תושבי העיר זכאים לאיכות חיים וסביבה ירוקה. אנחנו רוצים לנצל את הטופוגרפיה המיוחדת של מעלה אדומים, שמאופיינת בנוף הררי מדברי וקרבה לאוויר הצלול של ירושלים".