קבלת קהל וקשר עם העירייה בתקופת הקורונה

להלן אופן יצירת קשר וקבלת קהל במשרדי העירייה בתקופת הקורונה