מכירת חמץ

ראש העיר, בני כשריאל, מכר את החמץ של העירייה ומוסדותיה באמצעות רב העיר, הרב יהושע כץ שליט"א


ראש העיר, בני כשריאל, הגיע בראשית השבוע ללשכת רב העיר, הרב יהושע כץ שליט"א, במשרדי המועצה הדתית, בכדי למכור את החמץ של תושבי העיר.

מכירת חמץ היא הליך נהוג בהלכה היהודית, כדי להתמודד עם איסור חמץ בפסח. על פי ההלכה יש לבער את החמץ לפני פסח, ואסור שיהיה אפילו מעט ממנו ברשותו של יהודי.

השבוע, הגיע ראש העיר, בני כשריאל, למכור את החמץ שברשות העירייה ובמוסדותיה השונים לשאינו יהודי, זאת באמצעות רב העיר הרב יהושע כץ שליט"א, שימכור לאחר מכן את החמץ לשאינו יהודי.

בטקס המכירה השתתף יו"ר המועצה הדתית, הרב שי פרץ. עוד במסגרת ההכנות לפסח ובאותו עניין, הציבה העירייה לקראת החג מכולות ומתקנים מיוחדים לביעור חמץ בכל רחבי העיר.

ראש העיר, בני כשריאל, אמר כי "כחלק ממנהגי והכנות חג הפסח, ערכתי את מכירת החמץ המסורתית של העירייה ומוסדותיה. כמדי שנה, העירייה והמועצה הדתית מעמידות לרשות התושבים עמדות להגעלת כלים בבתי הכנסת וחצאי חביות לצורך ביעור החמץ".