מצטיינים בחינוך

התמונה החינוכית של משרד החינוך פורסמה, מעלה אדומים מובילה בכל הפרמטרים


משרד החינוך פרסם את נתוני התמונה החינוכית לשנת תשפ"א, המכילה נתונים המציגים את העשייה החינוכית והערכית הנעשית בבתי הספר לצד הישגים לימודיים.

על פי הנתונים ניכר כי מערכת החינוך העירונית, נמצאת גבוה מעל הממוצע הארצית.

התמונה החינוכית" המצוינת של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א מציגה נתונים מרשמים לעיר. 94.7% זכאות לבגרות, 84.5% התמדה, 0.5% נשירה, 14.5 אחוז זכאות לבגרות מצטיינת, 52.4% זכאות לבגרות עם אנגלית 5 יחידות, 20.3% זכאות לבגרות עם מתמטיקה 5 יחידות.

במתמטיקה ההישג עצום, אחוז תלמידי העיר בקבוצות חמש יחידות עלה פי שלושה בשש שנים. במקביל, גם אחוז התלמידים בארבע יחידות עלה, וגם מספר התלמידים הזכאים לבגרות בכלל, ולבגרות מצטיינת בפרט.

ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, אומר כי "הנתונים הם תעודת כבוד ענקית לעיר שלנו, למערכת החינוך המצוינת שלנו, לצוותים החינוכיים, להורים ובעיקר לתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו. נמשיך להוביל ולהצטיין בחינוך, נמשיך לפתח בקרב ילדינו מצוינות, העשרה והעצמה אישית, לצד ערכים של מעורבות, אחריות חברתית וקהילתית, מנהיגות ואהבת הארץ".

כשריאל מוסיף בגאווה כי "התמונה החינוכית מעלה על נס את העשייה הערכית שלנו במעלה אדומים, אשר כוללת, בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה. כל אלה עומדים לצד העשייה הלימודית המרשימה. נמשיך להשקיע את מיטב המשאבים לקידום תלמידינו בתחום הערכי, ההישגי והחברתי ולהיות בחזית העשייה החינוכית בישראל".