בראש הטבלה

מעלה אדומים ניצבת בראש טבלת הזכאות לבגרות שפרסם משרד החינוך, והיא במקום ה-12 עם 92.6% אחוז זכאות


בשנת הלימודים תשע"ח עלה מספר הזכאים לתעודת בגרות ל-69.9% לעומת 68.2% בשנה שקדמה לה. במקביל נמשכת מגמת העלייה בזכאים לתעודת בגרות מצטיינת במתמטיקה ובאנגלית. מנגד חלה עלייה במספר מחברות הבחינה הפסולות.

משרד החינוך פרסם את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018), ומהם עולה כי נמשכת מגמת העלייה בזכאות לבגרות ושיעורו עומד על כמעט 70% מן התלמידים, לצד עלייה במספר המחברות הפסולות בבחינות הבגרות.

מעלה אדומים ממשיכה להוביל ולעמוד בראש הטבלה הארצית, בה היא ממוקמת במקום ה-12. במעלה אדומים קיימים שבעה בתי ספר תיכוניים הנותנים מענים מגוונים בתחומים העיוניים והטכנולוגיים. מוסדות אלה מכילים גם כיתות מב"ר, אתגר וחינוך מיוחד. התמונה החינוכית משקפת תבחינים המצביעים על מערכת איכותית ועל עלייה משמעותית של 5% בזכאות לבגרות.

סך הכל עומדת העיר על 92.6% זכאות, כאשר הממוצע הארצי מגיע ל-68.2%. בנוסף, ישנה עלייה משמעותית באחוז התלמידים בחמש יחידות אנגלית, עלייה נוספת במתימטיקה ופיסיקה חמש יחידות, וכמובן בתחומים הערכיים. אחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים ביותר, והגיוס לקרבי ולקצונה הוא מן הגבוהים ביותר בארץ. 

על פי הנתונים, במעלה אדומים מספר התלמידים עומד על 2,056, אחוז הזכאות לבגרות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה עומד על 15.6% ואחוז הזכאות לבגרות עומד על 92.6%.

ברמה הארצית, 69.9% מהתלמידים בשנת הלימודים תשע"ח סיימו עם תעודת בגרות, עלייה של כמעט 2% לעומת שנת הלימודים שקדמה לה, אז עמד אחוז הזכאים על 68.2%. גם מגמת העלייה בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות מצטיינת (שבהן מתמטיקה או אנגלית ברמת חמש יחידות, והממוצע הוא מעל 90) נמשכה: מ-7.9% בשנים 2016-2017 ל-8.2% בשנים 2017-2018. 

גם מגמת העלייה במספר הנבחנים ברמת חמש יחידות במתמטיקה נמשכה בשנה שעברה: 15.5% לעומת 14.3. באנגלית נרשמה עלייה משמעותית במספר הנבחנים ברמת חמש יחידות: 37.7% לעומת 35.7. מנגד, גם מגמת העלייה במספר מחברות הבחינה הפסולות נמשכת, כאשר בשנת 2015 רק 0.6% ממחברות הבחינה נפסלו, לעומת 1.1% ב-2018.

ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, אומר כי "הנתונים הם תעודת כבוד ענקית לעיר, למערכת החינוך המצוינת שלנו, לצוותים החינוכיים, להורים ובעיקר - לתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו. זוהי בשורה משמחת שמגיעה מיד לאחר קבלת הבשורה על שלושת בתי הספר שלנו - אולפנת צביה, דקל וילנאי אורט ואורט תעופה וחלל, שנבחרו על ידי משרד החינוך כבתי ספר מצטיינים בהישגיהם הערכיים, הלימודיים והחברתיים. נמשיך להוביל ולהצטיין בחינוך, נמשיך לפתח בקרב ילדינו מצוינות, העשרה והעצמה אישית לצד ערכים של מעורבות, אחריות חברתית וקהילתית, מנהיגות ואהבת הארץ. התמונה החינוכית מעלה על נס את העשייה הערכית שלנו במעלה אדומים, אשר כוללת, בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה. כל אלה עומדים לצד העשייה הלימודית המרשימה. נמשיך להשקיע את מיטב המשאבים לקידום תלמידינו בתחום הערכי, ההישגי והחברתי ולהיות בחזית העשייה החינוכית בישראל".