מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
סגן/ית גזבר לתקציבים פומבי 13/11/2019 30/11/2019
סגן/ית מהנדס פומבי 13/11/2019 30/11/2019

עבור לארכיון המכרזים