מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מדריך/כה בגני הילדים - תכנית אור 360 פומבי 11/08/2020 23/08/2020
אב בית בבית ספר יסודי פומבי 11/08/2020 22/08/2020
מחליפות בגנים ובבתי ספר פומבי 03/08/2020 13/08/2020

עבור לארכיון המכרזים