מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
קב"ט מוסדות חינוך פומבי 31/05/2020 07/06/2020
מדריך/כה למועדונית צהריים לילדים בכיתות א-ו פומבי 31/05/2020 07/06/2020
אם בית למועדונית לילדים בכיתות א-ו פומבי 31/05/2020 07/06/2020

עבור לארכיון המכרזים