מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מזכירה בבתי ספר פומבי 14/08/2019 25/08/2019
עו"ס למועדונית טיפולית פומבי 14/08/2019 25/08/2019
מזכירה באגף החינוך פומבי 14/08/2019 25/08/2019
מזכירה במוסד חינוכי פומבי 14/08/2019 25/08/2019
עו"ס משפחות פומבי 14/08/2019 25/08/2019

עבור לארכיון המכרזים