מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 8/18: לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה פומבי 13/11/2018 04/12/2018

עבור לארכיון המכרזים