מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
עובד/ת סוציאלי/ת במשרה משולבת פומבי 21/01/2019 03/02/2019

עבור לארכיון המכרזים