מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מזכירה במוסד חינוכי פומבי 19/02/2020 01/03/2020

עבור לארכיון המכרזים