מכרזי כוח אדם

מכרזי כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
עובדת סוציאלית קהילתית פומבי 04/06/2019 16/06/2019
חשמלאי - ראש צוות פומבי 04/06/2019 14/06/2019
סגן/ית ומתכלל/ת הגיל הרך גילאים לידה עד 6 פומבי 28/05/2019 10/06/2019
מ"מ מפקח בנייה פומבי 01/05/2019 14/05/2019
בודק תכניות רישוי פומבי 01/05/2019 14/05/2019
מ"מ רכזת נוכחות פומבי 01/05/2019 14/05/2019
מנהל מחלקה למצוינות ובתי ספר על יסודיים פומבי 01/05/2019 19/05/2019
סגן גזבר לתקציבים פומבי 01/05/2019 30/05/2019
עובד סוציאלי במשרה משולבת פומבי 11/02/2019 24/02/2019
עובד סוציאלי לחוק הנוער פומבי 29/01/2019 03/02/2019
עו"ס מ"מ לעו"ס חוק הנוער פומבי 29/01/2019 03/02/2019
עובד/ת סוציאלי/ת במשרה משולבת פומבי 21/01/2019 03/02/2019
עובד מינהל וזכאות באגף הרווחה פומבי 01/01/2019 10/01/2019
סגן מנהל אגף רכב ופינוי אשפה פומבי 23/12/2018 31/12/2018
קצין ביקור סדיר (קב"ס) פומבי 23/12/2018 31/12/2018
מפקח סיוע בשיטור העירוני פומבי 03/12/2018 09/12/2018
מנהל המחלקה למצוינות ולבתי ספר על יסודיים פומבי 03/12/2018 16/12/2018
עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה והשירותים החברתיים פנימי 02/12/2018 16/12/2018
מנהל מחלקת נכסים ועוזר מנכ"ל לתכנון ובניה פומבי 25/11/2018 16/12/2018
דרוש/ה עובד/ת סוצילי/ת בתחום האזרחים הוותיקים פומבי 08/11/2018 25/11/2018
ממלאת מקום רכזת נוכחות 01/03/2018 08/07/2018

חזור למכרזים פעילים