דלג לתוכן העמוד

קול קורא להיכלל במאגר יועצים

עיריית מעלה אדומים מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים,  הפטורים ממכרז בהתאם לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס׳ 8/2016.

נוהל בנושא מופיע באתר האינטרנט של המועצה בכתובת  https://www.maale-adummim.muni.il.il

ההרשמה למאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות מערכת רישום שניתן להגיע אליה  דרך הקישור המופיע באתר האינטרנט של העירייה, או ישירות בכתובת האינטרנט הבאה: https://maale-adummim.vendors.co.il

תחומי הייעוץ הנדרשים למועצה מופיעים בתחתית עמוד השער של מערכת הרישום

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה  להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.

מאגר יועצים מאושר - 10.1.2022.pdf