רווחה חינוכית

מטרת המחלקה:

תכנית רווחה חינוכית ושיקום שכונות, הנה תכנית כוללנית הפועלת ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. 
העבודה מתמקדת בבניית עוגנים יישובים, המספקים מענה קהילתי בשכונות. עוגנים אלו כוללים תכניות העשרה, הדרכות הורים ילדים, מרכזי למידה ועוד.
מישור עבודה זה נועד להנגיש לתושבים שירותים איכותיים אשר יאפשרו לילדים והוריהם לקדם את הישגיהם הלימודיים, החברתיים והתרבותיים.
כמו כן, ניתנים מענים ייעודיים לאוכלוסיות בעלות חסך לימודי-חברתי על מנת לאפשר צמצום פערים וקידום השוויון.

לפרטים נוספים באתר משרד החינוך, לחץ כאן


אלפון רווחה חינוכית:
סיון אנקונינה
מנהלת המחלקה לטיפול וקידום הפרט
073-3485659

קבלת קהל:

כתובת: דרך קדם 3, עיריית מעלה אדומים, קומה 2

בתיאום מראש בלבד