1
פרטי עו"ס משפחה
2
פרטים אישיים של הילד/ה
3
פרטי המשפחה
4
הסכמת הורים למילוי טופס מידע לצורך הפנית בנם / בתם למועדונית ע"י בית הספר
5
פירוט ההפניה
פרטי עו"ס משפחה

 

פרטים אישיים של הילד/ה

מין (חובה) שדה חובה

 

 פרטי המשפחה

מצב משפחתי של הורי הילד/ה (חובה) שדה חובה


הסכמת הורים למילוי טופס מידע לצורך הפנית בנם / בתם למועדונית ע"י בית הספר

האם ההורים מודעים להפניית ילדם למועדונית (חובה) שדה חובה

האם ההורים חתמו על ויתור סודיות המאשר מסירת מידע ע"י מח' הרווחה למטרה זו (חובה) שדה חובה

פירוט מצב משפחתי

פרטים כללים

האם קיים צו בית משפט (חובה) שדה חובה

מצב בריאותי


 

תודה רבה על שיתוף הפעולה