מחלקת נכסים

ניהול נכסי המקרקעין של עיריית מעלה אדומים הינו נרחב וכולל בתוכו היבטים מנהליים וכספיים. מחלקת הנכסים עוסקת ומטפלת בכל נכסי דלא ניידי (מגרשים ומבנים) אשר להם זיקה קיניינית כלשהיא לעירייה, כגון: חכירה, חכירת משנה, שכירות, הקצאה זכויות שימוש וכיו"ב. 

נושאים בטיפול המחלקה לנכסים כוללים

  • מתן מידע נכסי ביחס לנכסים עירוניים
  • רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק המינהל האזרחי יו"ש הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, ניהול ספר וכרטסת נכסים וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.
  • פעולות הקשורות למיסוי מקרקעין בקשר לנכסי העירייה, לרבות מס רכוש, מס שבח, מס רכישה, מע"מ, דמי הסכמה ודמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל.
  • ריכוז הטיפול בבקשות המופנות לועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, נכסים לצורכי מוסדות ציבור, כגון בתי כנסת, מתנ"סים, מעונות יום, מרכזים קהילתיים וכיו"ב.
  • שכירות של מבנים לצורכי העירייה: משרדי עירייה, גני ילדים וכיו"ב.
  • טיפול שוטף במבנים השייכים לעירייה - כולל עריכת הסכמים, גביית כספים וטיפול שוטף אחר.
  • טיפול שוטף בנושאי היטלי השבחה - עריכת שומות, גביית כספים, ניהול בוררויות.
  • מעורבות בפרויקטים ועסקאות בהם כלולים נכסי העירייה.
  • עריכת הסכמים (מכר, שכירות, חכירה) ואישורם, לפי הנדרש, במשרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל.
קריטריונים ותבחינים לבחינת בקשות להקצאות
ספרי הקצאות ונכסים

עו"ד חני כהן
מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485530
עדי דואניס
סגנית מנהלת מחלקת נכסים ומכרזים
073-3485506
 

כתובת: דרך קדם 3, בית העירייה, קומה 4.

קבלת קהל : בתיאום מראש בלבד