מעסיקים יקרים,

לאור הנחיית המינהל האזרחי, לאורך כל תקופת הרמדאן תתאפשר כניסת עובדים פלשתינאים לאזור התעשייה גם מחוץ לשעות הנקובות ברישיון התעסוקה.