הנחיות לסגר ליום הזיכרון ויום העצמאות בעיר ובאזור התעשייה:

בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולהנחיית הדרג המדיני, יוטל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ביום הזיכרון וביום העצמאות
זמני הסגר:
החל מיום שני 24/04/2023 בשעה 17:00 
ועד ליום רביעי 26/04/2023 בשעה 23:59 

לעיר תתאפשר כניסת עובדים חיוניים בלבד בהתאם לרשימות מאושרות מראש

הסגר לא חל באזור התעשייה !!!

בברכה
צוות האגף לחירום וביטחון