במסגרת עבודות הפיתוח של רחוב הר הלבונה, ייסגר בלילה שבין יום ראשון, 7.1.24 ליום שני, 8.1.24,

בין השעות 22:00 עד 3:00 לפנות בוקר,

קטע מרחוב דרך קדם, בין צומת הספריה-דרך קדם-הר גדור, לבין צומת דרך הגיא-דרך קדם-הר הלבונה, לתנועת כלי רכב.

התנועה תכוון לדרכים חלופיות.

בהמשך העבודות, החל מיום שני, 8.1.24 ולמשך ארבעה חודשים, ייפתח קטע זה לנסיעה מערב למזרח (מכיוון תחנת הדלק לכיוון שכונת נופי הסלע) בנתיב אחד בלבד.

מעברי החצייה ותחנות האוטובוס בקטע זה יפעלו כסדרם.

הציבור מתבקש להישמע להוראות השילוט וההכוונה בשטח.