על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבים ללא תמורה או בתמורה סמלית החל על היישובים הישראליים באזור יהודה ושומרון,

אישרה מועצת העיר בישיבה מס' 90 מיום 31.12.2023 את הקריטריונים והתבחינים לבחינת בקשות להקצאת מבנה לשימוש או קרקע לבנייה עצמית והפעלה לפעילות הגוף (מלכ"ר) המעוניין.

לעיון בקריטריונים והתבחינים להקצאות