עבודות קירצוף וריבוד בכבישי העיר
החל מיום שלישי, 2.4.24, ולמשך כשבועיים, תתבצענה עבודות קירצוף וריבוד באספלט בדרך קדם, בקטע מצומת הר מכוור ועד צומת דרך הגיא, כולל מעגלי התנועה בצמתים אלה.
העבודות תתבצענה בשעות הערב והלילה בלבד, ובמהלכן ייחסמו לתנועה לסירוגין מסלולים ונתיבים בדרך קדם, תוך מאמץ לצמצם ככל האפשר את ההפרעה לתנועה.
ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך מתבקש להישמע להוראות השילוט ולהכוונה ולנהוג במשנה זהירות ואחריות באיזורי העבודות.