ערב חשיפה המיועד להורים שילדיהם עולים לגני עירייה (טרום חובה וחובה) ייערך ביום ראשון, 13/1/19, בשעה 20:00 באשכול הפיס.

הערב יכלול מפגש ושיחה עם גננות, פיקוח, שירות פסיכולוגי ומתנ"ס. 

ערב חשיפה להורים