מהפכה בתפיסת הטיפול בפסולת: פארק לטיפול ומחזור פסולת מישור אדומים מזרח יוקם בקרוב בהשקעה של יותר ממיליארד שקל. בפארק המחזור יוקם מפעל אנא- רובי שייצר חשמל על ידי ניצול הביו-גז שייצר המפעל, וישווק את החשמל הנוצר למפעלים באזור התעשייה הנמצאים במרחק קצר מאוד, או לחילופין לחברת החשמל ישירות. בחכ"ל ובעירייה מתכננים להפוך את האתר למרכז מבקרים חינוכי-חוויתי לצורך קידום המודעות הציבורית לנושא הפסולת. כשריאל: זהו פרויקט סביבתי גדול בעל חשיבות לאומית. מדובר בפארק מחזור ענק עם מפעלי מחזור מתקדמים שהינו פארק לאומי. נהפוך לשם דבר באקולוגיה ואיכות סביבה.  

מהפכה בתפיסת הטיפול בפסולת. בשבוע שעבר התפרסם כי משרדי הממשלה מקדמים תכניות בשווי מאות מיליוני שקלים למגוון מטרות סביבתיות ברחבי יו"ש. בין היתר, מקודמת הקמת מתקן מחזור ממזרח למעלה אדומים, שיטפל גם בפסולת משטח ישראל. התוכנית, שעלותה מוערכת כעת בכ-1.4 מיליארד שקל.

קידום האישור להקמת מתקן המחזור באדמות מדינה כבר הושג. עלותו מוערכת בכ-700 עד 800 מיליון שקל שיוקצו על ידי המשרד להגנת הסביבה ועיריות ירושלים ומעלה אדומים. כ-400 מיליון שקל מתוך הסכום שהושגו לו מקורות תקציביים מוגדרים מיועדים לפרויקטים בתחום המים והביוב, הזרמה לנחלים וביוב פלסטיני, והם יגיעו מרשות המים במשרד התשתיות. כ-200 מיליון שקל נוספים נועדו לאכיפה נגד מטמנות בוערות, מתקציב הקרן לניקיון במשרד להגנת הסביבה.

הפארק מהמתקדמים והגדולים ממוקם מזרחית למעלה אדומים ובסמוך למטמנת אבו-דיס אשר צפויה בהדרגה להיסגר ולעבור תהליך שיקום.

הפארק ,סמל למהפכה הסביבתית הגדולה ,מתוכנן לספק מענה למגוון סוגי פסולת של העיר מעלה אדומים ושל רשויות מקומיות סובבות. מבין המתקנים הצפויים לקום בו: מתקן עיכול אנא-רובי, מגרסה לפסולת בניין ומתחם לטיפול בקרקע מזוהמת. הפארק יקלוט הן פסולת מעורבת והן פסולת מופרדת.

הלקוחות העיקריים של פארק המחזור האזורי לטיפול בפסולת יהיו: העיר מעלה אדומים, יישובים ישראליים בסביבה ויישובי הפלסטינאים הסמוכים. בפארק המחזור יוקם מפעל אנא- רובי שייצר חשמל על ידי ניצול הביו-גז שייצר המפעל, וישווק את החשמל הנוצר למפעלים באזור התעשייה הנמצאים במרחק קצר מאוד, או לחילופין לחברת החשמל ישירות. הפארק אמור לקלוט את כל סוגי הפסולת הקיימים כיום בשוק, החל מפסולת ביתית מופרדת ומעורבת ועד צמיגים, קרקעות מזוהמות, גזם, פסולת בניין ועוד. אזור התעשייה יפנה את הפסולת התעשייתית לפארק המחזור.

היוזמה להקמתו של פארק המחזור היא תפיסה האסטרטגית שהפארק ייתן מענה זמין ואטרקטיבי למגוון רחב של מרכיבי פסולת בהם פסולת יבשה, בנין, גושית, פלסטיק, צמיגים, אלקטרונית  וזכוכית, פסולת אורגאנית ביתית ע"י עיכול אנ-אירובי , מתקן טרמי עתידי טיפול בקרקעות מזוהמות .

בנוסף הטיפול בפסולת באתר יעשה עפ"י הטכנולוגיות המתקדמות ביותר (BAT) ותוך צמצום ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות. כמו כן יוקם מרכז מבקרים ומערך חינוכי סביבתי בפארק. ניהול האתר כיחידה אחת, "תחת מטריה אחת" לצורך ניצול היתרון לגודל.

ההקמה תעשה על ידי החברה הכלכלית של מעלה אדומים עם השתתפות של הממשלה / קרנות / בנקים. חלוקת האתר למתחמי טיפול בסוגי הפסולת השונים. התפעול והטיפול בפסולת יתבצע  ע"י זכיינים בעלי התמחות וניסיון בטיפול ובמחזור סוגי הפסולת השונים.

כן ייעשה שימוש באנרגיה המיוצרת באתר תאים פוטוולטאים על גגות המבנים, חווה סולארית, ביוגז מעיכול אנארובי מטיפול בפסולת מעורבת.

בחכ"ל ובעירייה מתכננים להפוך את האתר למרכז מבקרים חינוכי-חוויתי לצורך קידום המודעות הציבורית לנושא הפסולת. שכן הקמתו היא שיפור משמעותי באיכות החיים, בבריאות הציבור ובסביבה.

היתרונות הרבים בהקמתו  של פארק המחזור מלבד קיומה של תב"ע מאושרת  הם גיוס תמיכה על סך 25 מיליון ₪ מהמשרד להגנ"ס למתקן אנאירובי  lOCATION , כאשר הקף אוכלוסייה כיום לטיפול  מעל מיליון נפש, ברדיוס 40 ק"מ .

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "פארק המחזור בתחום השיפוט של עיריית מעלה אדומים מקודם זה שנים על ידי החברה הכלכלית מעלה אדומים בתחומי תכנית סטטוטורית מאושרת לאתר הטמנת פסולת. בהתאם לאסטרטגיית הפסולת שמוביל המשרד, מקודמת יחד עם העירייה הקמת מתקן השבת אנרגיה מפסולת מתקדם לצורך התמודדות עם העלייה בכמות הפסולת וטיפול בה.

ראש העיר, בני כשריאל, אומר כי זהו פארק מחזור ענק עם מפעלי מחזור מתקדמים שהינו פארק לאומי. אנו מקימים מפעל חדשני, גמיש ומודולרי, אשר מהווה מודל מוצלח לשידוך בין תעשיה שזקוקה לחומרי גלם ולאנרגיה, בין מגזר עירוני שזקוק לפתרון בעיית הפסולת וגוף טכנולוגי . הקמתו הייתה כרוכה באתגרים רבים, תכנון מדוקדק ועמל רב של כל  השותפים בתהליך. נהפוך לשם דבר בנושא אקולוגיה ואיכות סביבה.  נהפוך את המקום למוקד חינוכי שהציע דרכים חדשות ללימוד ושינוי ואת יכולתו של המרחב העירוני לשמש סביבה חינוכית משמעותית.