בית המשפט לעיניינים מקומיים במעלה אדומים חוזר לפעול במתכונת רגילה.

כל הדיונים שנקבעו מראש החל מהיום מתקיימים כסדרם.

שעות פעילות ביהמ"ש:
ימים ראשון, שלישי, רביעי, חמישי:
08:00-12:30
בימי שני:
15: 00- 18:00

ניתן לשלוח הודעות במייל :
bet- mishpat@ mam.org.il
טלפון: 5421363/4