ראש העיר והנהלת העירייה קיימו דיון בנושא ארנונה לעסקים והחליטו להעניק את ההנחה בצורה של פטור מלא לשלושה חודשים (מרץ, אפריל, מאי), וזאת כדי להקל על העסקים שנפגעו דווקא בחודשים בהם חלה הפגיעה.

מחלקת הגבייה בעירייה תפעל מול הזכאים למתן הפטור, ללא צורך בפנייה לרשות.